Välkommen hit!NyheterOm mejJag erbjuderKontakta mejVad är NUPP/KUB test
Ultraljud på gravida
Vad är NUPP/KUB test

NUPP/KUBtest är en riskvärderingsmetod. Det innebär att man ej får någon diagnos, endast en bedömning om man har en hög eller låg risk för att fostret har en kromosomavvikelse. Om risken bedöms som hög rekommenderas att man går vidare med ett fostervattensprov, vilket utföres på sjukhuset där man är bosatt.

I bedömningen inkluderas även moderns ålder, fostrets storlek samt den vätskespalt i nacken, som alla foster har, även kallad nackuppklarning(NUPP).

Ultraljudsundersökningen utföres i vecka 11-14. Genom att kombinera den med blodprov får man det som kallas KUB(NUPPultraljud kombinerat med blodprov).

Med enbart NUPPtest kan man hitta 70-80% av fostren med kromosomavvikelse. I kombination med blodprov ökar detta till ca 90-95%.

KUBtest utförs nu hos mej på Norrlandskliniken. Blodprovet kan tas på NK,Nus samt vårdcentraler inom Västerbotten. 


NIPT-test

NIPT - GRUNDANALYS

Nipt (Non-Invasive
Prenatal Test) är en metod för att utföra fosterscreening och görs genom
ett enkelt blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas
tidigast från vecka 10 + 0 i graviditeten. Under graviditeten överförs
en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan
finna genetisk information om barnets kromosomer. Blodprovet har en stor
säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomavvikelser (nr 13, 18
och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en
sensitivitet och specificitet på mer än 99%.

 

NIPT - UTÖKAD ANALYS

Utöver grundanalysen kan den
gravida även testas för mikrodeletioner. Mikrodeletioner är en avvikelse
i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad.
Testet analyserar fem olika avvikelser. Läs gärna mer om testet på vår
samarbetspartners hemsida:
www.fosterdiagnostik.se


 

 

 

 

Välkommen hit!NyheterOm mejJag erbjuderKontakta mejVad är NUPP/KUB test